Please don\'t ...
logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van de webshop www.di-fausto.be gelden onderstaande voorwaarden. Bij aankoop van een product op deze website gaat u volledig akkoord met deze hieronder beschreven voorwaarden.

Het gebruik van deze site is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de di-fausto.be.

Di-fausto.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op di-fausto.be en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken en de te gebruiken informatie te controleren.

Di-fausto.be nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Naam: Alle benamingen van de di-fausto.be hebben betrekking op de activiteiten van www.di-fausto.be. In deze algemene voorwaarden gebruiken we de naamgeving “di-fausto.be” die staat voor www.di-fausto.be

Alle informatie die di-fausto.be communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie absoluut correct is.

Di-fausto.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door di-fausto.be verzonden e-mails .

Naam: Alle benamingen van dedi-fausto.be hebben betrekking op de activiteiten van www.di-fausto.be. In deze algemene voorwaarden gebruiken we de naamgeving “di-fausto.be” die staat voor www.di-fausto.be

Alle informatie die di-fausto.be communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie absoluut correct is.

Di-fausto.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door di-fausto.be verzonden e-mails .

Het gebruik van deze site is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de di-fausto.be.

Di-fausto.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op di-fausto.be en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken en de te gebruiken informatie te controleren.

Di-fausto.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen di-fausto.be en haar klanten, en op alle aanbiedingen die di-fausto.be doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij de di-fausto.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door di-fausto.be. Di-fausto.be is een project en handelsnaam van Di Fausto Photography.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
Op alle overeenkomsten tussen di-fausto.be en de klant en alle aanbiedingen van di-fausto.be aan de klant is het Belgische recht van toepassing.

Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Brugge, tenzij di-fausto.be ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email, ook facturen. Ons e-mail adres info@di-fausto.be.
De klant is verplicht om een geldig e-mailadres aan de di-fausto.be op te geven waarop deze mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan di-fausto.be worden doorgegeven op de manier die di-fausto.be voorschrijft. U kan dit doen via uw account op deze website. E-mails die verstuurd zijn naar het e-mailadres van de klant worden geacht aangekomen te zijn.

6. Acties

Volg onze acties via onze Facebookpagina.

7. Betalingen
Di-fausto.be biedt verschillende online betaalmogelijkheden voor klanten die online bestellen. Hierbij garandeert ons https://-certificaat uw beveiligde verbinding.

Voor veilig online betalen via Bancontact, Visa en Mastercard, doen we beroep op Multisafepay, één der voornaamste Europese leveranciers van betalingsdiensten.

Alle transacties worden verwerkt op een door Multisafepay beveiligde betalingsserver en geëncrypteerd voor maximale privacy en bescherming. Multisafepay stuurt uw details van betaling door naar de aangewezen bank of kredietkaart instelling. Di-fausto.be ontvangt niet zelf uw betalingsgegevens. Wanneer u bestelt betaalt u onmiddellijk.

• Bancontact, iDeal, banking Apps

Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

• Visa | Mastercard | Maestro
U kunt uw creditcardgegevens veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling.

• PayPal
Heeft u een PayPal Account, dan kan u ook betalen met alle voordelen van dit systeem.

8. Prijzen
Wij leveren enkel aan particulieren. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

9. Verzending
Wij leveren enkel in België en de aangrenzende buurlanden. Dit zijn Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (UK). Wij werken hiervoor samen met BPost. Bij uw bestelling ontvangt u een e-mail met een trackingcode. Zo kan u uw bestelling nauwkeurig opvolgen.

Leveringstermijn en kosten

Voor België: levering binnen de 48u, kost € 5,70. Gratis vanaf een bestelling van €75,-
Voor de buurlanden: levering 4/5 werkdagen, afhankelijk van het land, kost € 16,80. Gratis vanaf een bestelling van €150,-

10. Retour of herroepingsrecht / ruilen
U heeft recht op een zichttermijn van 
14 dagen na aflevering van uw bestelling. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd.

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 

Indien er van herroepingsrecht gebruik gemaakt wil worden, moet het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant, tenzij bij beschadiging. Wij zijn hierbij verplicht om binnen de 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de klant betaald zijn. 

Contacteer ons op info@di-fausto.be indien u wenst te retourneren.

11. Recht om diensten te weigeren
Di-fausto.be heeft het recht om naar eigen inzicht bestellingen te weigeren of te annuleren. Indien een betaling was uitgevoerd wordt deze terugbetaald.

12. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart de klant di-fausto.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden
Di-fausto.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van di-fausto.be is daarvoor afdoende. Het is aan de di-fausto.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

14. Disclaimer
Di-fausto.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Di-fausto.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar producten of diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door di-fausto.be en haar personeel.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20/04/2020