Please don\'t ...
logo

Privacybeleid

Contactinformatie

Di Fausto Photography | E-mail: info@di-fausto.be


Privacy Policy

Dit privacybeleid geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende de producten en diensten van Di Fausto Photography.

Di Fausto Photography respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid.

Di Fausto Photography is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Di Fausto Photography. (Derden)

Di Fausto Photography behoudt zich steeds het recht voor om dit Privacybeleid aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig ons privacybeleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 28 december 2021.

1. Verwerking
Di Fausto Photography verkrijgt persoonsgegevens op diverse manieren:
Categorie 1: IP-adres
Categorie 2: via cookies
Categorie 3: gegevens ontvangen via ons contactformulier

De website maakt gebruik van cookies die een aantal data verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid hieronder.

2. Doeleinden
We gebruiken de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

Categorie 1: door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseren en verbeteren we de website en de dienstverlening.
Categorie 2: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
Categorie 3: gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie via ons contactformulier bezorgd werden.

3. Doorgifte aan derden
Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze nooit verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij met u anders zijn overeengekomen.

4. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen onze firma en de bezoeker/klant.

5. Rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden onze firma gebruik maakt van hun persoonsgegevens.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Di Fausto Photography. Bezoekers en/of klanten kunnen Di Fausto Photography steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
5.3. Uitoefening van rechten:
Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Di Fausto Photography, hetzij per e-mail naar info@di-fausto.be of per post naar Di Fausto Photography.
5.4. Recht om klacht in te dienen:
Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij maken gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan onze firma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookie beleid

Onze website maakt om verschillende redenen gebruik van een aantal cookies. We lichten deze toe in dit beleid. Voordat we sommige – maar niet alle – van deze cookies kunnen gebruiken, hebben we uw toestemming nodig.

U kunt uw toestemmingsvoorkeuren op elk moment terug veranderen. Indien u dat wenst, klik hier.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Software op uw apparaat, bijvoorbeeld een webbrowser, slaat de cookies op en stuurt ze de volgende keer dat u deze bezoekt terug naar de website. Cookies stellen websites in staat uw apparaat en voorkeuren te herkennen en informatie te verstrekken aan de eigenaar van de website. Die informatie kan worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren.

2. De soorten cookies die we gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de cookietechnologie die we op onze site gebruiken en waarvoor we verantwoordelijk zijn. Waar ‘persoonsgegevens’ worden verwerkt door deze cookies, is Di Fausto Photography de ‘gegevensbeheerder’ van die informatie, in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor een uitleg van de betekenis van deze en andere termen in de wetgeving inzake gegevensbescherming, en voor uitgebreide informatie over onze verantwoordelijkheden bij het omgaan met persoonlijke gegevens – inclusief de overdracht van persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die we verwerken, zie ons privacybeleid.

Externe aanbieders van de cookietechnologie die we gebruiken, kunnen gegevens die door de cookies op onze site zijn verzameld, voor hun eigen doeleinden verwerken.

2.1 Essentiële cookies

We gebruiken essentiële cookies om de kernfuncties van onze website te laten werken, zodat u deze kunt bezoeken en er doorheen kunt bladeren en de functies ervan kunt gebruiken. We hebben uw toestemming niet nodig om deze cookies te gebruiken, maar u kunt deze cookies mogelijk zelf op uw apparaat blokkeren. Zonder deze cookies is het echter onwaarschijnlijk dat onze site werkt zoals u zou verwachten en kunnen bepaalde diensten niet worden geleverd.

Waar we ‘persoonlijke gegevens’ verwerken met behulp van deze essentiële cookies, doen we dit op basis van onze legitieme belangen om een ​​website te bieden die bezoekers kunnen gebruiken en om ons bedrijf te promoten.

2.2 Analytische cookies

Analytics cookies worden door ons gebruikt voor statistische analysedoeleinden. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en zich erdoor verplaatsen, wat leidt tot verbeteringen en aanpassingen aan onze website om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen door bijvoorbeeld de meest populaire functies zo gemakkelijk mogelijk te vinden en te openen of ervoor te zorgen dat onze site goed werkt op de apparaten en technologieën die onze bezoekers gebruiken.

Deze cookies werken door gebruik te maken van een onderscheidende reeks tekens waaruit uw browser of apparaat kan worden geïdentificeerd. Onze analytische cookies kunnen ook informatie verzamelen over uw browsertype en -instellingen, apparaattype en -instellingen, besturingssysteem en mobiel netwerk. Deze informatie wordt gebruikt om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze site, maar kan niet worden gebruikt om u te identificeren als een bij naam genoemd individu (anoniem).

We zullen dit soort cookies alleen plaatsen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven door ofwel ‘Alle cookies toestaan’ te kiezen of door uw cookie-instellingen aan te passen via uw cookies instellingen. Waar we uw persoonlijke gegevens verwerken met behulp van dit soort cookies, doen we dat op basis van die toestemming.

Door onze analytische cookies te weigeren, kunnen we de hierboven beschreven gegevens niet verzamelen om onze site voor u en andere bezoekers te verbeteren. De prestaties en functionaliteit van onze site worden niet beïnvloed.

2.3 Cookies door derden

‘Third party cookies’ zijn cookies die zijn ingesteld door een ander domein dan het domein dat u bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen externe organisaties cookies in uw browser plaatsen, zelfs als u geen ingelogd lid bent van die organisaties. Dit komt omdat cookies van derden niet vereisen dat u actief betrokken bent bij de inhoud van de derde partij of hun site bezoekt, maar laadt u gewoon een pagina waarop de technologie van de derde partij staat. We gebruiken bijvoorbeeld technologieën van derden, zoals video- en audio-hostingplatforms, om u in staat te stellen video’s te bekijken en naar podcasts te luisteren op onze website. De aanbieders van deze technologieën kunnen cookies in uw browser plaatsen wanneer u de pagina’s op onze site bezoekt waar we hun technologieën gebruiken.

Deze cookies kunnen de externe organisaties informeren over uw bezoek aan onze site, die door die organisaties kunnen worden gebruikt om u gerichte berichten en advertenties te bezorgen. In alle gevallen plaatsen we deze cookies niet en hebben we geen toegang tot de informatie die ze verzamelen. Dergelijke cookies zijn onderworpen aan het eigen cookiebeleid van de externe organisaties.

3. Hoe cookies te beheren met uw browser

Alle recente versies van populaire browsers geven u een zekere mate van controle over cookies. U kunt uw browser instellen om alle of bepaalde cookies te accepteren of te weigeren. Voor instructies over het beheren van cookies, lees de ‘Help’-sectie van uw browser of bezoek www.aboutcookies.org.

Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, waaronder het blokkeren van onze essentiële cookies, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site.

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar EMAIL ADRES. Lees ons ​​Privacybeleid hierboven, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten zijn.